Kurumsal.TV

Yeni Pazar Kuruluyor Borsa İstanbul'da!

Yeni Pazar Kuruluyor Borsa İstanbul'da!

24 Eylül 2022 12:36

Prime Global Türkiye temsilcisi Doğuş Bektaş Borsa'da yeni kurulacağı açıklanan GSP Pazarını değerlendirdi.

(https://www.primeglobal.net/firms/abaküs-bağımsız-denetim-a-ş)

Payları Gı̇rı̇şı̇m Sermayesı̇ Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlı̇şkı̇n Esaslar Teblı̇ğı̇ Taslağı yayınlandı. 

Bu Tebliğin amacı, halka açık olmayan ortaklıkların yeni kurulacak Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmek üzere paylarının halka arz edilmeksizin satışına ilişkin esasları düzenlemektir.

Girişim Sermayesi Pazarı(GSP): Borsa mevzuatında tanımlanan pazar.

GSP’de işlem görecek ortaklıkların Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla;

a) Aktif toplamının en az Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutarın yarısını geçmesi,
b) Net satış hasılatının en az Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tutarın yarısını geçmesi
c) Tescil edilmiş sermayesinin en az 5 milyon Türk Lirası,
 
olması gerekir.
 
Paylaşılan tabloya göre, son yıllık finansal tablolarınızı denetimden geçmiş sunarak 2023 Haziran ayına kadar hazır hale gelebilirsiniz!
 
Bu Tebliğ kapsamındaki ortaklıkların payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamaz.
 
Kısaca, sermayesi 5 Milyon TL, Aktif toplamı 50 Milyon TL ve cirosu 40 Milyon TL üzerinde olan her kurumsal/resmi/düzenli şirket, halka arz hayali kurabilir!
 
Dünya Borsaları ile ilgili 6 sene evvel yazdığımız yazıya bakabilirsiniz:
 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Özel pazar #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #konkordato #Borsa #Borsa İstanbul #Bist #Spk #yabancı yatırımcı #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #doğuş bektaş #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #Dogus Bektas #Gsp #Girişim Sermayesi Pazarı