Kurumsal.TV

Halka Arz Başvurusunda Limitler Düşürüldü

Halka Arz Başvurusunda Limitler Düşürüldü

01 Nisan 2024 12:36

SPK, bazı sektörlerdeki şirketlerin halka arz başvurularında aktif toplamı ve hasılat tutarı limitlerinde indirime gitti. 28/03/2024 tarih 2024/17 sayılı bültene göre; 12. Kalkınma Planı (2024-2028) da dikkate alınarak, sermaye piyasaları yoluyla ülkemiz ekonomisindeki cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bazı sektörler için halka arz kriterleri azaltıldı.

 

Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlandı. 

İlke Kararı, halka açılma amacıyla SPK’ya başvuran ortaklıklarla ilgili sektör bazlı bazı farklı düzenlemeler getirdi. Buna göre 12. Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörler arasında anılan enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden belirli şartları haiz olanlar için aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında, aşağıdaki tablo doğrultusunda indirim yapılacağı bildirildi. 

Bu kapsamda enerji sektöründe faaliyet gösteren ve halka arz başvurusu yapacak olan şirketlerden; aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılması planlanan şirketler aşağıdaki gibi tanımlandı. 

  • Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından elde eden şirketler…
  • Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı ile üretim yapan ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini petrokimya üretimi satışlarından elde eden şirketler…

Bazı savunma şirketleri, tarım şirketleri ve ArGe nosyonu bulunan sanayi şirketlerin başvuruları sırasında da aktif toplamı ve hasılat tutarında benzer şekilde indirim yapılacak.

Aynı şekilde Sermaye Piyasası Kurumlarının (Aracı Kurumlar-Yatırım Ortaklıkları gibi) ve Girişim Sermayesi Pazarında işlem görecek firmaların halka arzlarında da benzer kolaylıkların sağlanması piyasa açısından uygun olacaktır.

 

#finansman #finans #denetim #iç denetim #Davos #bağımsız denetim #Financial #muhasebe #due dilligence #bağımsız denetim şartları #bağımsız denetim kriterleri #Halka Arz #Yabancı Yatırım #Fon #Dogus Bektas #Gelişen İşletmeler Piyasası #Gip #Melek Yatırımcı #venture Capital #denetim #sınırlı denetim #Big 4 #doğuş bektaş #2024 halka arz limitleri #Borsa İstanbul #Bist #Spk #2024 halka açılacak şirketler #yabancı ortak #yurtdışı finansman #yabancı finansman #refinansman #finansman savaşları #ipo #yeni küresel sistem #küreselleşme #globalleşme #FED #faiz artışı #yenilenebilir enerji #organizasyonel yapılanma #OECD #G7 #Finansal Gizlilik Endeksi #bağımsız denetim sektörü #SEC #Avrupa Komisyonu #2023 halka açılacak şirketler #halka arz şartları #2024 halka açılacak şirketler